Konferencja Ministra Spraw Zagranicznych i Honorowych Konsuli RP

Miejsce: 
Bydgoszcz

Liczba uczestników: 140

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowaliśmy konferencję Konsuli Honorowych RP z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych. Do naszych obowiązków należała kompleksowa organizacja konferencji oraz nadzór nad jej przebiegiem, przygotowanie materiałów konferencyjnych, konferencja prasowa.